Alfa - firemní školky

Firemní školky

Alfa - firemní školky
Home » O nás
O nás

Klára GrunsbergMgr. Klára Grunsberg, zdravotní sestra/pedagožka, vystudovala SZŠ, obor zdravotní sestra a po maturitě pracovala na oddělení kardiochirurgie. V roce 2001 ukončila magisterské studium na Karlově Univerzitě v Praze, obor speciální a umělecká výchova zdravotně postižených. Téma diplomové práce věnovala metodice taneční a umělecké výchovy hluchoslepých dětí. Ve své profesní dráze se věnovala muzikoterapii a pedagogice. Vždy ji velice zajímala alternativní výchova dětí, především v předškolním věku.

Počátkem 90. let založila úspěšnou profesionální agenturu Klara Agency, kde poskytuje alternativní péči o dítě pro pracující rodiče. K jejím klientům patřily vždy významné manažerky, které musely vyřešit rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Tato úzká spolupráce se zaměstnanými rodiči vyústila v otevření první anglicko-české školky ve Františkánské zahradě v roce 2003.

Od roku 2003 do současné doby pracuje jako garant projektu Školka Šalamoun. Věnuje se ediční činnosti při tvorbě vzdělávacích plánů.

Alfa firemní školky na Facebooku

Video

Aktuality

Byl schválen Zákon o dětské skupině, který řeší novou zákonnou formu péče o předškolní děti. Právě tato forma péče je označena jako „dětská skupina“. Zákon o dětské skupině novelizuje zákon o daních z příjmů a umožňuje následující:

  • daňově uznatelné jsou náklady zaměstnavatele vynaložené na péči o děti zaměstnanců,
  • osvobození nepeněžního příjmu zaměstnanců, které se váží na náklady, vynaložené zaměstnavatelem na péči o děti svých zaměstnanců,
  • zavádí slevu na dani z příjmů fyzických osob označenou jako „sleva za umístění dítěte“.

Slevu za umístění dítěte může uplatní rodič dítěte ve výši jeho výdajů vynaložených na umístění dítěte v předškolním zařízení. Výše výdajů se prokazuje potvrzením provozovatele předškolního zařízení (typicky mateřské školky). Musí se jednat o výdaje na umístění dítěte (tzv. „školkovné“), nikoli tedy např. o výdaje na dopravu či stravu dítěte. Výše slevy je limitována na jedno dítě výší minimální mzdy (za rok 2014 tedy částkou 8 500 Kč na jedno dítě). Slevu je možné uplatnit již za období roku 2014 – zaměstnanec ji bude moci uplatnit u svého zaměstnavatele v ročním zúčtování daně za rok 2014 (při výpočtu zálohy na daň nelze poměrnou část slevy zohledňovat).

Napsali o nás:

http://www.maminka.cz/clanek...
http://www.skrivanek.cz/naps...

V říjnu jsme pořádali celostání konferenci pro pedagogy v Praze. Velice děkujeme organizátorům Worskshopů. Zejména lektorům z MŠMT.

Od září pracuje náš realizační tým na vybudování školky a vzdělávacího centra pro děti ve středočeském kraji. Ve spolupráci s dalšími partnery připravujeme žádost o dotace z EU.

Rychlý kontakt

Projektová ředitelka:
Mgr. Klára Grunsberg
Tel.: +420 603 475 901
klaras@alfa-firemniskolky.cz

Partneři

Náš dodavatel ethnické kuchyně
www.kosher.cz

Náš dodavatel bio potravin
www.kosherfoodonline.cz

Báječný časopis
www.casopis-bajecnaskolka.cz

Portál pro prodej dětského zboží:
www.vseprodeti.cz

Hledáte chůvu na hlídání?
www.klara-agency.cz

Hledáte dostupnou školku s angličtinou?
www.skolka-salamoun.cz

Školky a školy na eMimino.cz
www.emimino.cz

Svatba v České republice
a v zahraničí:

www.wedding-prague.cz

Prague-Stay.com
(Ubytování v Praze)

http://cz.prague-stay.com

Podporujeme


Mladá fronta DNESRESPEKT

Lidové noviny

Odkazy

www.zscakovice.cz
www.maminka.cz


© Alfa - firemní školky, 2006. Design by Marcus. Implementation and CSS by Samba Webdesign. SEO by TRUSTIA.